Woonkamer wanden en plafond in Haarlem

 

Oude situatie plavond en wanden.
Oude situatie plafond en wanden.
Sloopwerk gereed
Sloopwerk gereed
Sloopwerk gereed
Sloopwerk gereed
Gipsplaten gemonteerd
Gipsplaten gemonteerd
Gipsplaten gemonteerd.
Gipsplaten gemonteerd.
Schuurwerk plavond gereed
Schuurwerk plafond gereed
Schuurwerk plavond gereed
Schuurwerk plafond gereed